Ambities Onky Donky

Onky Donky heeft een grote ambitie. Op het gebied van het bereik van kinderen en ook met betrekking tot de professionalisering en het uitgroeien tot een landelijk bekende stichting.

Aantal gezinnen/kinderen: 

  • Voor 2021 wordt in de begroting uitgegaan van het verwelkomen van 2.000 gasten. * Indien er door COVID-19 in 2021 dagen gecanceld moeten worden zal bovenstaande ambitie niet gerealiseerd kunnen worden.
  • Voor 2022 wordt in de begroting uitgegaan van het verwelkomen van 2.500 gasten.
  • Voor 2023 wordt in de begroting uitgegaan van het verwelkomen van 3.000 gasten.

 

Vrijwilligerswerk

We streven naar binding en behoud van de groep van ruim 40 trouwe vrijwilligers. De doelstelling voor de totale groep vrijwilligers is de komende jaren:

  • 2021: 50 vrijwilligers, waarvan 40 frequent inzetbaar uit de regio
  • 2022: 60 vrijwilligers, waarvan 50 frequent inzetbaar uit de regio
  • 2023: 70 vrijwilligers, waarvan 60 frequent inzetbaar uit de regio

 

Fondsenwerving

Om bovengenoemde doelen te realiseren zijn en financiële middelen nodig. Onze ambitie is een kleine, daadkrachtige stichting te zijn door transparant, professioneel te zijn en ons te richten op retentie/ binding dmv structurele inkomsten.

Onky Donky opereert kostenbewust en streeft ernaar om zoveel mogelijk geld direct te investeren in de activiteiten voor en de begeleiding van kinderen die het Onky Donky Huis bezoeken.

 

Naamsbekendheid

Onky Donky moet meer onder de aandacht gebracht worden om de naamsbekendheid verder uitbouwen. Het waarom en het eigen en authentieke verhaal staan daarbij centraal. Het uiteindelijke doel voor de komende jaren is landelijke bekendheid.

 

Ga naar: www.onkydonky.nl/beleidsplan voor meer informatie