Ambities Onky Donky

Onky Donky heeft een grote ambitie. Op het gebied van het bereik van kinderen en ook met betrekking tot de professionalisering en het uitgroeien tot een landelijk bekende stichting. In dit boekje staan onze ambities voor de komende drie jaar. Binding staat daarbij centraal. De ambities sluiten naadloos aan op onze ambitie op het gebied van kinderen, vrijwilligerswerk, fondsenwerving en naamsbekendheid.