Beleidsplan

In het beleidsplan worden onze ambities voor de komende drie jaar toegelicht. De ambities zijn gerelateerd aan doelbesteding, vrijwilligerswerk, fondsenwerving en communicatie. Dit document dient de diverse stakeholders een duidelijke richting te geven zodat dit als team verwezenlijkt kan worden. Op deze wijze kan Onky Donky zich als professionele stichting sterk en transparant blijven profileren binnen een netwerk van diverse betrokkenen zoals vrijwilligers, sponsoren, verwijzers en van bezoekers van het Onky Donky Huis. Door een concrete invulling te geven aan de strategie-uitvoering kan jaarlijks worden vastgesteld of de strategische doelen zijn bereikt.