Jaarverslag

Donateurs, actievoerders, sponsoren ontvangen jaarlijks een notificatie van het jaarverslag dat wij online plaatsen. In het jaarverslag wordt aangegeven hoeveel gelden er zijn geworven, waaraan gelden zijn (doel)besteed en welke activiteiten er zijn geweest.