Langdurige armoede in Nederland is verder toegenomen

Langdurige armoede in Nederland is verder toegenomen

Bellenblaaswoensdag 17 januari 2018

Waarom onvergetelijke Onky Donky Dagen voor kinderen die in armoede leven?

Langdurige armoede in Nederland is verder toegenomen. Dit meldt het CBS in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2018.

In totaal leefden in 2016 ruim 292.000 minderjarige kinderen in een huishouden met een laag inkomen, Voor 117.000 van hen was dit het vierde jaar achtereen. Ruim 4 op de 10 van deze kinderen groeiden op in een eenoudergezin.

Om deze reden nodigt Onky Donky veel kinderen uit via onder anderen Stichting Leergeld De LiemersStichting Leergeld Arnhem en Stichting Kinderen van de voedselbank.

Help jij ook mee? www.onkydonky.nl

Close