Bescherming van de privacy

Bescherming van de privacy

vrijdag 13 april 2018

Stichting Onky Donky vindt de bescherming van de privacy van onze vrijwilligers, medewerkers, verwijzers, gasten, sponsoren en donateurs van groot belang. Wij hebben alles in het werk gesteld om hun privacy te beschermen en tegelijkertijd ons contact zo persoonlijk mogelijk te maken. 

Vanaf 25 mei 2018 verandert er veel op het gebied van privacybescherming. Op deze datum wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) definitief vervangen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG staat ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Voor deze nieuwe wetgeving hebben wij:

  • Onze (persoonlijke) gegevensstromen in kaart gebracht;
  • Ons privacybeleid vernieuwd inclusief bijbehorende update van het privacystatement op onze website;
  • Hebben wij een standaard verwerkersovereenkomst ontwikkeld. In deze verwerkersovereenkomst komt alle wettelijk verplichte informatie aan bod. 

 

 

 

 

Close