Onky Donky werkt nauw samen met geselecteerde verwijzers om de kinderen uit te nodigen en de juiste begeleiding te bieden. Wij staan open voor nieuwe samenwerkingsverbanden om zoveel mogelijk kinderen met een beperking of een zorgelijk bestaan een onvergetelijke dag te bieden.

Geïnteresseerd in een samenwerking? Neem dan vrijblijvend contact op met José van Daal (Operationeel Manager) via telefoon 0317 72 27 29 of het contactformulier.

Onze verwijzers zijn:

Amalia Kinderziekenhuis, Nijmegen

Het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis is een onderdeel van het Radboudumc. Het Amalia kinderziekenhuis is helemaal gericht op de zorg voor zieke kinderen. Lees meer

Bartimeus, Zeist

Bartiméus maakt zich sterk voor blinde en slechtziende mensen. Zij geven mensen die blind of slechtziend zijn de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen. Lees meer

BOSK, Utrecht

De BOSK wil mensen met een lichamelijke beperking ondersteunen en stimuleren om alles uit het leven te halen. De BOSK gelooft in de mogelijkheden van iedereen met een beperking. Lees meer

Buitenhorst zorg, Rhenen 

Buitenhorst biedt verschillende vormen van opvang aan kinderen (vanaf 6 jaar) en jongvolwassenen met een diagnose in het autistisch spectrum en een IQ boven de 80. Lees meer

Stichting Burgerintiatief Woudenberg

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg richt zich op het ondersteunen van mensen die van de Voedselbank afhankelijk zijn (geweest) of er net niet voor in aanmerking komen. Lees meer

Stichting Bijstandskind, Zoetermeer

Stichting Bijstandskind Nederland zet zich in voor kinderen uit bijstand gezinnen in Nederland. Lees meer

Carehouse, Utrecht / Hilversum

Wanneer een kind of jongere een ontwikkelingsbeperking heeft, zijn de horten en stoten tijdens het opgroeien een stuk heftiger dan bij een reguliere ontwikkeling. Het is daarom niet vreemd dat er zo nu en dan (en soms continu) hulp nodig is. Deze hulp wordt geboden door Carehouse. Lees meer

SBO De Dijk, Druten

SBO De Dijk is een school voor speciaal basisonderwijs in Druten. Als regulier basisonderwijs niet of onvoldoende begeleiding kan bieden aan uw kind, kan De Dijk wellicht een oplossing bieden. Zij zijn een school, bedoeld voor kinderen met speciale behoeften van didactische of pedagogische aard. De Dijk is een speciale onderwijsvoorziening die onderwijs én ontwikkelingsperspectief biedt. Lees meer

ZMLK De Kom, Druten

Onderwijsgroep Punt Speciaal is een vertrouwd ontmoetings- en vertrekpunt voor iedereen die betrokken is bij passend onderwijs in onze regio. Een plek waar betrokken medewerkers het beste uit hun leerlingen weten te halen. Waar kinderen en jongeren krijgen waar ze recht op hebben. Leerlingen van De Kom zijn als eerste in het Onky Donky huis geweest en het was zeker voor herhaling vatbaar! Lees meer

Stichting Downsyndroom, Meppel

Stichting Downsyndroom streeft ernaar de leemte in de informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt op te vullen. De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden. Lees meer

SBO De Windroos, Veenendaal

Op De Windroos wordt geprobeerd de kinderen zo goed mogelijk op te vangen en verder te begeleiden. De school heeft ruim 100 kinderen verdeeld over zeven groepen. Er is naast een managementteam en groepsleerkrachten ook onderwijsondersteunend personeel. Dat zijn een logopediste, een orthopedagoge, een psychologisch assistente, een schoolmaatschappelijk werkster, interne begeleiders, (motorische) remedial teachers en een vakleerkracht. Lees meer

Stichting Hond kan de Was Doen

Niets is meer vanzelfsprekend als je leeft met een beperking of langdurige ziekte. Je dagelijkse activiteiten vergen meer energie, meer tijd en meer hulp. In Nederland leven alleen al 1,8 miljoen mensen met een motorische beperking, 10% van hen is jonger dan 19 jaar.
Dat besef maakt dat zij alle krachten willen bundelen om het doorzettingsvermogen van volwassenen en kinderen met een beperking te ondersteunen! Lees meer

Gezinshuis.com, landelijk

Stichting Heartbeat

Zij bieden gezinnen met een jonge hartpatiënt plezier en ontspanning door vakanties met zorg en eendaagse activiteiten te organiseren. Ga op vakantie in de HeartVilla of kom naar een van de HeartDays die we door het jaar organiseren. De Onky Donky Dag is binnen een project onderdeel van hun vakanties. Lees meer

Josefschool (AZC school)

Stichting Kanjer in het zonnetje, Medemblik

Stichting Kanjer in het Zonnetje zet kinderen in het zonnetje die harder moeten knokken dan leeftijdsgenootjes. Dankzij de inzet van vrijwilligers en de steun van sponsoren worden Kanjers getrakteerd op een onvergetelijke dag. Hierbij staat het creëren van lotvriendjescontact centraal. Lees meer.

Stichting voor kansarme of minderbedeelde kinderen

Stichting Kansarme Kinderen In Nederland is opgericht om kinderen in Nederland die onder de armoede grens leven ondersteuning en een fijner leven te bieden. Geen kind hoeft zich als buitenstaander of alleen te voelen en daar staat en streeft Stichting Kansarme Kinderen In Nederland voor. Lees meer

Karakter, Nijmegen

Karakter is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland en Overijssel. Kinderen en jongeren (0-23 jaar) uit alle gemeenten in Nederland kunnen bij hen terecht.
Kinderen en jongeren komen bij hen voor diagnostiek en behandeling van ADHD, autisme, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose en andere psychiatrische problematiek. Lees meer

Stichting Kinderarmoede

Stichting Kinderarmoede in Nederland is een organisatie die zich inzet voor alle kinderen in Nederland die onder de armoedegrens leven.

Stichting Kinderhulp

Ieder kind moet er bij kunnen horen. Voor 1 op de 8 kinderen in ons land is dat helaas niet zo vanzelfsprekend. Zij groeien op in armoede en voelen zich buitengesloten. Kinderhulp helpt hen met onder andere de contributie voor een sportclub, een fiets, een opleiding, een dagje uit voor de nodige ontspanning en zwemlessen. Samen met partners, sponsoren en ambassadeurs maakt Kinderhulp zich sterk voor kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Lees meer

Stichting Leerdier

Leerdier is een praktijk voor (kinder)coaching en pedagogische begeleiding met de hulp van dieren en de natuur. Er wordt gewerkt met paarden, honden en kinder-boerderijdieren, waarbij de belangrijkste rol is weggelegd voor paarden. Ervaringsgericht leren voor kinderen, jongeren en volwassenen. Lees meer

Stichting Leergeld Liemers, Arnhem

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Lees meer

Stichting Liedjesfabriek, Nijmegen

Bij de Liedjesfabriek voelen zieke kinderen zich even beter. Met onze mobiele studio zoeken zijkinderen op, zelfs aan hun bed. Samen schrijven ze een lied en nemen dit op. zij maken er daarna ook nog een videoclip bij. Kinderen staan bij ons op een positieve manier in het middelpunt en krijgen een podium om hun verhaal te vertellen. zij zorgen voor een paar uur plezierige afleiding én een tastbare herinnering waar ze apetrots op zijn. Lees meer

Lotje & Co.

Lotje&co is dé stichting voor ouders, brussen en andere naasten van een zorgintensief* kind. Online, met een tijdschrift en met activiteiten laat Lotje&co zien wat mogelijk is, ook als het onmogelijk lijkt. Lees meer

Mee Gelderse Poort

MEE Gelderse Poort is een expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. Ze bieden informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek. Daarnaast bieden ze Algemeen maatschappelijk werk, Schoolmaatschappelijk werk en Bedrijfsmaatschappelijk werk. Lees meer

Mee & De Wering

Deze organisatie vindt het belangrijk dat iedereen, naar vermogen, kan meedoen in de samenleving. En de regie over het eigen leven krijgt en behoudt. Hun cliënten zijn mensen die (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben om hun leven naar eigen wens vorm te geven. Er kan sprake zijn van een beperking, schulden, armoedesituatie of andere reden waardoor meedoen niet mogelijk is. Lees meer

Netwerk voor jou – met steun van Rotary Rhenen

Vanuit het project gastgezin komen nieuwkomers en hun maatje(s) naar het Onky Donky Huis. Het maatje is een vriend uit dezelfde plaats voor iemand die ontheemd is in ons land. Als maatjes moeten zij elkaar eens per 14 dagen en samen ondernemen ze een activiteit om de maatschappij te leren kennen. Lees meer

Pluryn, Oosterbeek

Jongeren met complexe gedragsproblemen kunnen bij Pluryn terecht voor specialistische jeugdzorg. Of zij nu wel of geen licht verstandelijke beperking (LVB) hebben. Jongeren kunnen rekenen op snelle, passende behandeling en ondersteuning bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Dit kan zijn ambulante zorg of dagbehandeling, specialistische 24 uurs zorg of gesloten jeugdhulp. Lees meer

SBO Regenboog, Ede

SBO De Regenboog is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs. De school telt 129 leerlingen in de basisschoolleeftijd. Lees meer

Ronald McDonald Huis Arnhem en Nijmegen

Een ziek kind kán niet zonder zijn ouders. Als je kind ziek is, wil je als ouders zo dicht mogelijk in de buurt zijn. En als het een handicap heeft, wil je dat het zoveel mogelijk dezelfde dingen kan doen als zijn of haar leeftijdgenootjes. Al ruim dertig jaar helpt het Ronald McDonald Kinderfonds zieke of gehandicapte kinderen en hun familie in Nederland. Lees meer

Stichting SAM

Stichting SAM verzorgt een therapieprogramma met dolfijnen, paarden en honden voor kinderen met het Downsyndroom, autistische stoornissen en aanverwante syndromen, mogelijk in combinatie met spraak- en taal stoornissen. De therapie is een aangepaste vorm van gedragstherapie waarbij het dier zowel coach als beloning is. In samenwerking met Onky Donky bekijkt stichting Sam de mogelijkheden om therapie met onze ezels mogelijk te maken. Lees meer

Taalschool Houten

Deze school heeft diverse taallassen voor 50 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar van nieuwkomers.

Talita Koemi, Nijmegen

Talita Koemi is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende van 4 tot 20 jaar. Met hun onderwijs en de begeleiding streven zij ernaar dat alle leerlingen zich veilig en prettig voelen op onze school. Dat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en dat de leerlingen en hun ouders zich ook betrokken voelen bij deze school. Lees meer

Tarcisiusschool, Nijmegen

De Tarcisiusschool zet zich in voor kinderen en jongeren van
6 tot maximaal 20 jaar met een speciale onderwijs- en begeleidingsvraag. Op deze school krijgt iedere leerling de aandacht die hij nodig heeft. We stimuleren hierbij het ontdekken en ontwikkelen van talent. Lees meer

Traverse

Traverse is een Stichting voor Maatschappelijke Opvang in Midden-Brabant. Hun visie op zorg is dat ieder mens mogelijkheden heeft. Mogelijkheden om zich te ontwikkelen, zijn kwaliteit van leven te verbeteren of hier eenvoudigweg weer grip op te krijgen.
De werkwijze van Traverse is gericht op herstel van de cliënt en hem te ondersteunen bij het benutten van zijn mogelijkheden.
We helpen kwetsbare mensen hun  weg te vinden in de maatschappij en hierin zo volwaardig mogelijk  te functioneren. Lees meer

Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes 

Langdurig leven in armoede heeft blijvende impact op kinderen. Sociale uitsluiting, onzekerheid, het niet mee kunnen doen of gehoord worden, de schaamte en het stigmatiserende karakter van armoede. Dit is van invloed op de persoonlijke en psychische ontwikkeling van het kind en vergroot de kans op achterstand en ongelijkheid.

Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes levert een waardevolle bijdrage aan het doorbreken van deze vicieuze cirkel van kinderarmoede door de betrokken kinderen een kinderfeestje te doneren. Lees meer

Stichting Vergeten Kind

Niet thuis kunnen opgroeien. Dat wil geen enkel kind. Maar helaas kunnen in Nederland ruim 50.000 kinderen niet meer thuis wonen. Vergeten kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten en gevlucht zijn en opgroeien op een plek met minimale speelmogelijkheden en traumabegeleiding. Dit is niet hoe een kinderleven moet beginnen. Wij vinden dat deze kinderen dezelfde kansen verdienen als een kind dat thuis opgroeit en daarom zetten wij ons breed in om het welzijn van deze kinderen te verbeteren. Lees meer

Stichting Voedselbank Rhenen

Stichting Voedselbank Rhenen zet zich in om voedselhulp te verstrekken aan inwoners van de gemeente Rhenen, die door omstandigheden niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Lees meer

Stichting Voedselbank Neder-Veluwe e.o.

VOKK

De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen. We zijn er niet alleen tijdens de behandeling voor je, maar ook daarna. Lees meer

Stichting Vrienden van de thuiszorg, Eindhoven

Voor wie het leven in het teken staat van overleven, bieden de Vrienden van de Thuiszorg directe hulp. Praktisch en snel. Al bijna 15 jaar zijn zij het instrument voor de thuiszorgmedewerker, zodat zij direct in kunnen grijpen bij schrijnende situaties. Lees meer

Stichting Zeldzame Ziekten

Ongeveer één miljoen Nederlanders heeft te maken met een zeldzame aandoening. Tegen dit angstwekkende feit strijdt het Zeldzame Ziekten Fonds al sinds 2005. Vooral kinderen hebben helaas te maken met een zeldzame aandoening. Binnen een project wordt een deel van deze kinderen uitgenodigd voor een Onky Donky Dag. Lees meer