Steun als bedrijf

Het hele jaar is het Onky Donky Huis geopend om kinderen met een beperking of een zorgelijk bestaan een onvergetelijke dag in Ouwehands Dierenpark Rhenen te geven. Om dit mogelijk te maken is uw hulp hard nodig, wij zijn namelijk geheel afhankelijk van giften en sponsoring.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van sponsoring?

Neem gerust vrijblijvend contact op. Ons telefoonnummer is  0317 72 27 29.

Hoe steunen?

Als ondernemer kunt u het Onky Donky huis op diverse manieren ondersteunen:

Giftenaftrek

De gift van uw bedrijf aan Onky Donky kunt u aftrekken van uw winst. Er geldt hiervoor een maximumgrens van 50% van de fiscale winst, met een absoluut maximum van € 100.000,-.

Gift als bedrijfskosten

Een bedrijf mag uitgaven, gedaan met het oog op het zakelijk belang van het bedrijf, aftrekken als kosten. Dit geldt zowel voor bedrijven die aan inkomstenbelasting zijn onderworpen als bedrijven die aan vennootschapsbelasting zijn onderworpen.

Close