Over nalaten

Het opmaken van uw testament is erg belangrijk. Daarom is het fijn om hier op een ontspannen moment over na te denken.

Als u bezig bent met uw nalatenschap, denkt u na over wat u nalaat, aan wie en waarom. Wilt u volgende generaties iets moois nalaten? Dan zou het opnemen van stichting Onky Donky in uw testament een goede manier kunnen zijn. Zo kunt u bijdragen aan onvergetelijke dagen voor kinderen met een zorgelijk bestaan of beperking. Wist u trouwens dat stichting Onky Donky geen belasting hoeft af te dragen over nalatenschappen? Zo komt uw gift volledig ten goede aan de Onky Donky Dagen. U gift is dus van onschatbare waarde voor het perspectief van deze kinderen. Elke nalatenschap in geld en goederen is welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra van Soest via het contactformulier of tel 0317 722 729. Op die manier zorgen we dat we uw nalatenschap uiteindelijk kunnen accepteren, zodat het goed terechtkomt.

Rondleiding

Neemt u stichting Onky Donky op in uw testament? Dan horen we graag of u op de hoogte gehouden wilt worden over voortgang van onze activiteiten en we laten u graag het Onky Donky Huis zien.

Wellicht bent u benieuwd hoe de Onky Donky Dagen wordt uitgevoerd. U krijgt de kans dit met eigen ogen te zien tijdens rondleidingen in het Radboudumc, waarbij onderzoekers uitleg geven over hun eigen onderzoek. Het betreft onderzoeken die al gefinancierd zijn of op dat moment gefinancierd worden.

Testament

Wat laat ik na en aan wie? Dat zijn de vragen die vermoedelijk bij u opkomen als u nadenkt over uw nalatenschap. En als u dit voor uzelf op een rijtje hebt gezet, is de volgende vraag: hoe regel ik dat?

Zonder testament wordt uw nalatenschap, zoals een huis, geld en overige bezittingen, verdeeld volgens het erfrecht. Wilt u uw nalatenschap anders verdelen? Dan heeft u hiervoor een testament nodig.

In een testament legt u vast wat uw wensen zijn met betrekking tot bijvoorbeeld uw geld en onroerend goed. Daarnaast kunt u in het testament een executeur benoemen, degene die uw uitvaart regelt en uw testament te zijner tijd afwikkelt. Ook kunt u via het testament bepalen wie uw dierbare bezittingen krijgt.

Erfstelling of legaat

U kunt stichting Onky Donky op 2 manieren in uw testament opnemen. U kunt:

  • stichting Onky Donky (mede)erfgenaam maken. Hiermee krijgen wij recht op (een deel van) uw nalatenschap. U kunt meerdere personen of goede doelen tot erfgenaam benoemen;
  • stichting Onky Donky benoemen tot legataris. Wij krijgen dan een legaat. Dit is een vastgesteld geldbedrag, een percentage van uw nalatenschap of bepaalde bezittingen. Denk bijvoorbeeld aan 1.000 euro, 10% van uw nalatenschap, een schilderij of een huis.

Testament opmaken

Een testament laten opmaken is eenvoudiger dan u denkt. Een oriënterend gesprek met de notaris is vaak gratis. De kosten van het opmaken van het testament zijn afhankelijk van uw wensen: hoe complexer het testament, hoe kostbaarder.

Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling van de Stichting op te laten nemen: Stichting Onky Donky.

ANBI

Stichting Onky Donky heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat wij geen erfbelasting hoeven te betalen over uw gift. Neemt u stichting Onky Donky op in uw testament, dan weet u zeker dat uw geld goed wordt besteed.

Meer informatie

U wilt waarschijnlijk goed nadenken over het opstellen van een erfstelling of een legaat. Uw notaris kan u adviseren over de diverse mogelijkheden. U kunt ook bellen naar de Notaristelefoon via 0900 – 346 93 93 voor uw algemene vragen over nalatenschappen. Op www.notaris.nl vindt u meer informatie over nalatenschappen.