Stichting Onky Donky is in 2013 opgericht. Het Onky Donky Huis in Rhenen is op 24 juni 2016 geopend.

Stichting Onky Donky biedt kinderen in een zorgelijke situatie, die beperkt worden in hun kind-zijn, een onvergetelijke dag in Ouwehands Dierenpark.

Onky Donky zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar met een beperking. Dit kunnen onder andere kinderen zijn uit een problematische gezinssituatie, kinderen die onder de armoedegrens leven, kinderen die ziek zijn en kinderen met lichamelijke dan wel geestelijke beperkingen. 

Marlies Boekhoorn: “Door mijn vrijwilligerswerk heb ik ervaren dat er veel kinderen zijn die het heel moeilijk hebben. Juist omdat ik en mijn kinderen het goed hebben is het altijd mijn droom geweest om deze groep een onvergetelijke dag te bezorgen. En dat kan ik niet alleen. Samen met onze donateurs en vrijwilligers gaan wij dat vanuit het Onky Donky huis mogelijk maken.”

We weten dat er ruim 340.000 kinderen onder de armoedegrens leven. Zij kunnen niet even met hun gezin naar de dierentuin. Maar ook kinderen met gedagsproblemen of andere handicap kunnen normaliter niet alle prikkels van een uitje zonder rustpunt verwerken.

Het Onky Donky Huis biedt de kinderen een rustige, liefdevolle en veilige plek op het terrein van Ouwehands Dierenpark Rhenen.

Initiatiefneemster Marlies Boekhoorn heeft zich samen met het bestuur de afgelopen drie jaar ingezet om geld te werven voor het Only Donky Huis. En dat is gelukt! De bouw en inrichting van het Onky Donky Huis is geheel gefinancierd met donaties van particulieren en bedrijven. Het Onky Donky Huis is eigendom van de stichting.

In 2017 hebben wij 1302 kinderen een onvergetelijke dag gegeven. Voor 2018 zetten wij ons in om 1640 kinderen te bereiken.

Er zijn natuurlijk al vele stichtingen die zich voor deze kinderen inzetten. Het Onky Donky huis staat in Ouwehands Dierenpark en zal samenwerken met deze stichtingen. En dat is uniek.

Naast het heerlijk spelen in de bos- en dierrijke omgeving hebben onze dagprogramma’s een educatief aspect. Ouwehands Dierenpark Rhenen is met haar locatie, veelal bedreigde diersoorten en educatieve doelstelling een perfecte match met de stichting.

Marlies Boekhoorn heeft door haar vrijwilligerswerk ervaren dat er veel kinderen zijn die het heel moeilijk hebben. Dit zijn kinderen met een lichamelijke dan wel een geestelijke beperking of kinderen in een problematische thuissituatie. Juist voor die groep wil zij iets doen en daarom richtte zij de stichting Onky Donky op.

Als je jaarlijks duizend kinderen zo’n onvergetelijke dag wilt bezorgen, kun je dat niet alleen! Ouwehands Dierenpark heeft daarom de grond in Ouwehands Dierenpark ter beschikking gesteld. En samen met onze donateurs en vrijwilligers gaan wij de kinderen vanuit het Onky Donky huis een onvergetelijke dag bezorgen.

Nee, Ouwehands Dierenpark heeft het braakliggend terrein ter beschikking gesteld voor stichting Onky Donky.

Via verwijzers of door kinderen zelf aan te melden.

Partners waarmee we in eerste instantie een samenwerking aangaan zijn Pluryn, stichting Vrienden van de thuiszorg en stichting Sam.

Ieder kind dat bij ons komt krijgt een maatwerk programma. Deels in het Onky Donky huis (knutselen; iets bakken; muziek maken) en deels in Ouwehands Dierenpark (rondleidingen en een kijkje achter de schermen met de dierenverzorgers).

Dat wordt per situatie van de kinderen bekeken. Er zal begeleiding vanuit ouders of verzorgers zijn, naast de inzet van vrijwilligers vanuit onze stichting.

Alleen door de belangeloze inzet van onze vrijwilligers kan het Onky Donky huis bestaan. Wij willen uiteindelijk vele groepen kinderen op juiste wijze ontvangen en dan zijn vrijwilligers onmisbaar.

De stichting Onky Donky wordt geleid door een onbezoldigd bestuur dat bestaat uit de volgende personen:

  • Ton van Gaalen – Voorzitter
  • Remko Peters – Vice voorzitter
  • Marlies Boekhoorn – Bestuurslid en intiatiefneemster
  • Denise Boekhoorn – Bestuurslid
  • Corinne Delclisseur – Bestuurslid
  • Ans Heintzberger – Penningmeester

Giedo van der Garde is onze trouwe ambassadeur. Hij zet zich in om onze stichting meer bekendheid te geven. Bij evenementen en acties voor Onky Donky kom je hem vaak tegen!

 De operationeel manager heeft de eindverantwoordelijkheid van de stichting. Zij zal het beleid dat door het bestuur is opgesteld managen en uitvoeren. Het bestuur heeft een toezichthoudende en adviserende taak aan het management. Daarnaast hebben we nog een marketingcommunicatie & fondsenwerver en een coördinator voor de Onky Donky Dagen in dienst. 

Wij vinden het belangrijk dat het salaris van ons operationeel team voldoet aan alle normen die vanuit de overheid en de goede doelen branche gesteld worden. Het salaris van ons operationeel team valt ver onder zowel de ‘Balkenende-norm’ als de Goede Doelen Nederland-norm.

We bieden studenten of mensen die tussen twee banen in zitten diverse leuke stageplaatsen aan. Voor meer informatie kan men contact opnemen.

Onky Donky kan niet bestaan zonder de hulp en de steun van particulieren en het bedrijfsleven. Elke bijdrage, klein of groot, is dan ook meer dan welkom. Doordat onze stichting uitsluitend met vrijwilligers werkt, komt het grootste deel van alle inkomsten ook daadwerkelijk bij de kinderen met een zorgelijk bestaan terecht.

Men kan bijdragen door te doneren, een actie op te zetten of door vrijwilliger of ambassadeur te worden:

1. Doneer! Het is mogelijk om te doneren via IBAN NL79ABNA0476213460 t.n.v. Onky Donky of via het donatieformulier.

2. Kom in actie! Wij hopen dat vele bedrijven, scholen, verenigingen en particulieren uit de regio zich voor stichting Onky Donky willen inzetten door een actie te organiseren. Koekjes bakken en verkopen, een bingo avond organiseren, een collectebus plaatsen op de toonbank. Alles kan!

3. Word vrijwilliger. Onze stichting draait op vrijwilligers. Wij zijn nog hard op zoek naar vrijwilligers. 

4. Steun als bedrijf! Het is ook mogelijk om met het bedrijf stichting Onky Donky te steunen. Denk aan een duurzame samenwerking, joint promotions, sponsoring in natura en bedrijfsacties. 

Stichting Onky Donky is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar en betalen wij als stichting daarover ook geen belasting. Voor u betekent dit dat uw donatie in sommige gevallen belastingvoordeel biedt.

Jaarlijks geven wij een online jaarverslag uit over hoeveel gelden er zijn geworven, waaraan deze gelden zijn (doel)besteed en welke activiteiten er zijn ondernomen.

Onky Donky stuurt vier maal per jaar een gratis (e)nieuwsbrief. Via de website, rechts onderin, kan men zich hiervoor opgeven.

Volg Onky Donky ook via FacebookLinkedInInstagram of Twitter.