Stichting Onky Donky is in 2013 opgericht. Het Onky Donky Huis in Rhenen is op 24 juni 2016 geopend.

Stichting Onky Donky biedt kinderen in een zorgelijke situatie, die beperkt worden in hun kind-zijn, een onvergetelijke dag in Ouwehands Dierenpark.

Onky Donky zet zich in voor kinderen, van 3 t/m 12 jaar, die beperkt worden in het kind zijn. Denk hierbij aan kinderen met een chronische ziekte, een lichamelijke of verstandelijke beperking, kinderen met ADD/ADHD, autisme, kinderen die speciaal onderwijs volgen, maar bijvoorbeeld ook kinderen die hoogbegaafd zijn, gepest worden, waarvan de ouders onder de armoedegrens leven of misschien zelfs verslaafd of ernstig ziek zijn.

Marlies Boekhoorn: “Door mijn vrijwilligerswerk heb ik ervaren dat er veel kinderen zijn die het heel moeilijk hebben. Juist omdat ik en mijn kinderen het goed hebben is het altijd mijn droom geweest om deze groep een onvergetelijke dag te bezorgen. En dat kan ik niet alleen. Samen met onze donateurs en vrijwilligers gaan wij dat vanuit het Onky Donky huis mogelijk maken.”

In Nederland leven ruim 400.000 kinderen onder de armoedegrens.  Ruim 700.000 kinderen tussen de 4 en 12 jaar leven met een chronische ziekte of beperking. Nog eens 107.000 kinderen worden jaarlijks geconfronteerd met een zeer zorgelijke en onveilige thuissituatie, zoals bijvoorbeeld kindermishandeling of seksueel geweld. En dit zijn alleen nog maar de kinderen waarvan hun zorgelijke thuissituatie professionals formeel is vastgelegd. Het werkelijk aantal kinderen met een zorgelijk bestaan wordt veel hoger geschat.

Het Onky Donky Huis biedt de kinderen een rustige, liefdevolle en veilige plek op het terrein van Ouwehands Dierenpark Rhenen.

Initiatiefneemster Marlies Boekhoorn heeft zich samen met het bestuur de afgelopen drie jaar ingezet om geld te werven voor het Onky Donky Huis. En dat is gelukt! De bouw en inrichting van het Onky Donky Huis is geheel gefinancierd met donaties van particulieren en bedrijven. Het Onky Donky Huis is eigendom van de stichting.

Op dit moment kunnen wij financieel gezien jaarlijks +/- zo’n 1.500 kinderen helpen, onze capaciteit is minimaal het dubbele. Om het dubbel aantal kinderen te kunnen helpen, hebben wij meer financiële middelen nodig.

Er zijn natuurlijk al vele stichtingen die zich voor deze kinderen inzetten. Het Onky Donky huis staat in Ouwehands Dierenpark en zal samenwerken met deze stichtingen. En dat is uniek.

Naast het heerlijk spelen in de bos- en dierrijke omgeving hebben onze dagprogramma’s een educatief aspect. Ouwehands Dierenpark Rhenen is met haar locatie, veelal bedreigde diersoorten en educatieve doelstelling een perfecte match met de stichting.

Nee, Ouwehands Dierenpark heeft het braakliggend terrein ter beschikking gesteld voor stichting Onky Donky.

Via verwijzers of door kinderen zelf aan te melden. Ga hiervoor naar de kind-aanmelden pagina!

We werken met verschillende erkende partnerstichtingen samen, bekijk op onze verwijzers pagina om te zien welke dit zijn! 

Ieder kind dat bij ons komt krijgt een maatwerk programma. Deels in het Onky Donky huis (knutselen; iets bakken; muziek maken) en deels in Ouwehands Dierenpark (rondleidingen en een kijkje achter de schermen met de dierenverzorgers). Lees meer hierover op de Onky Donky dag pagina!

Wij werken met vrijwilligers met allemaal verschillen achtergronden. Ze begeleiden de dag door gastvrouw te zijn: dagplanning bespreken, activiteiten ondernemen, lunch klaarmaken etc. Begeleiding voor het kind zal vanuit ouders/verzorgers of begeleiders zijn.

Alleen door de belangeloze inzet van onze vrijwilligers kan het Onky Donky huis bestaan. Wij willen uiteindelijk vele groepen kinderen op juiste wijze ontvangen en dan zijn vrijwilligers onmisbaar.

De stichting Onky Donky wordt geleid door een onbezoldigd bestuur dat bestaat uit de volgende personen:

  • Ton van Gaalen – Voorzitter
  • Remko Peters – Vice voorzitter
  • Marlies Boekhoorn – Bestuurslid en intiatiefneemster
  • Denise Boekhoorn – Bestuurslid
  • Corinne Delclisseur – Bestuurslid
  • Ans Heintzberger – Penningmeester

We hebben verschillende ambassadeurs bekijk deze op onze ambassadeurs pagina. Zij zetten zich belangeloos in om onze stichting te helpen groeien. Door bijvoorbeeld bij acties aanwezig te zijn of sponsoring voor projecten te zoeken, meer naamsbekendheid noem maar op! Alles wat Onky Donky verder helpt.  

Stichting Onky Donky werkt met een klein kantoorteam wat parttime werkt, daarnaast werken we samen met een fondsenwerver en marketeer. Dit allemaal om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Wij vinden het belangrijk dat het salaris van ons operationeel team voldoet aan alle normen die vanuit de overheid en de goede doelen branche gesteld worden. Het salaris van ons operationeel team valt ver onder zowel de ‘Balkenende-norm’ als de Goede Doelen Nederland-norm.

We bieden studenten of mensen die tussen twee banen in zitten diverse leuke stageplaatsen aan. Voor meer informatie kan men contact opnemen.

Onky Donky kan niet bestaan zonder de hulp en de steun van particulieren en het bedrijfsleven. Elke bijdrage, klein of groot, is dan ook meer dan welkom. 

Men kan bijdragen door te doneren, een actie op te zetten of door vrijwilliger of ambassadeur te worden:

1. Doneer! Het is mogelijk om te doneren via IBAN NL79ABNA0476213460 t.n.v. Onky Donky of via het donatieformulier.

2. Kom in actie! Wij hopen dat vele bedrijven, scholen, verenigingen en particulieren uit de regio zich voor stichting Onky Donky willen inzetten door een actie te organiseren. Koekjes bakken en verkopen, een bingo avond organiseren, een collectebus plaatsen op de toonbank. Alles kan! Bezoek hiervoor de kom in actie pagina.

3. Word vrijwilliger. Onze stichting draait op vrijwilligers. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers.  Lees meer op de word vrijwilliger pagina

4. Steun als bedrijf! Het is ook mogelijk om met het bedrijf stichting Onky Donky te steunen. Denk aan een duurzame samenwerking, joint promotions, sponsoring in natura en bedrijfsacties. Hiervoor bezoek je de steun als bedrijf pagina

Stichting Onky Donky is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar en betalen wij als stichting daarover ook geen belasting. Voor u betekent dit dat uw donatie in sommige gevallen belastingvoordeel biedt.

Jaarlijks geven wij een online jaarverslag uit over hoeveel gelden er zijn geworven, waaraan deze gelden zijn (doel)besteed en welke activiteiten er zijn ondernomen.

Onky Donky stuurt vier maal per jaar een gratis (e)nieuwsbrief. Via de website, rechts onderin, kan men zich hiervoor opgeven.

Volg Onky Donky ook via FacebookLinkedIn Instagram 

Om meerdere redenen hebben wij een mascotte:

– We geven de kinderen een onvergetelijk herinnering. Dankzij de mascotte kunnen de kinderen een stukje van de Onky Donky dag mee naar huis nemen door bijvoorbeeld de mascotte op social media te blijven volgen. Ook krijgen ze in de Goodiebag een cadeautje mee naar huis waar de mascotte op staat.  

– Om onze gasten extra speciaal te laten voelen ontvangt de mascotte ze op een Onky Donky dag. Onze mascotte heeft een eigen lied en dansje. Deze voert hij graag samen met de kinderen uit op een Onky Donky dag. Dit maakt de dag nog spectaculairder.

– Kinderen houden van knuffels en een mascotte is een hele grote vrolijke knuffel. 

– We dragen met de mascotte een thema uit ( liefdevol, hart voor kinderen, schildpad, bescherming, stralen, fonkelen)

De naam van de mascotte is Fonkel omdat Fonkelen synoniem staat voor: stralen, fonkelen, schijnen, flikkeren, glanzen, sprankelen, twinkelen, glimmen, glinsteren, schitteren, glitteren. En dat is wat hij op een Onky Donky dag de kinderen laat doen.

Fonkel woont in het Onky Donky huis. Hij heeft een enorm hart voor kinderen en zijn hoofddoel in het leven is kinderen laten stralen / fonkelen op hun onvergetelijke Onky Donky dag. Hij weet hoe het is om kwetsbaar te zijn. Daarom heeft hij een schild op zijn rug. Zo voelt hij zich beschermd. Hij is altijd vrolijk en wilt er voor zorgen dat kinderen die beperkt worden in hun kind zijn zich weer even volledig kind voelen. Dit doet hij door met ze te dansen een high five of boks te geven. Fonkel heeft ook zijn eigen lied en dansje. Daarnaast gaat hij met de kinderen op de foto en maakt hij ze aan het lachen.