Onze vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn onbetaalbaar! Gewoon omdat zij van onbetaalbare waarde voor de stichting zijn. Zonder de belangeloze inzet van ons team van ruim 50 vrijwilligers kan het Onky Donky Huis niet bestaan. Zonder hen dus geen ‘onvergetelijke dag ’.

VOG en meldprotocol

Onky Donky hecht grote waarde aan een veilig klimaat voor de kinderen die te gast zijn en voor onze vrijwilligers. Wij vragen voor al onze vrijwilligers een (gratis) Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de overheid aan en wij hebben een meldprotocol. Na twee proefdagen zorgen wij bij wederzijds akkoord voor een vrijwilligersovereenkomst, intentieverklaring en gedragscode.

Ons team

Bekijk hier het fotoalbum van onze toppers die als getheer, gastvrouw of op kantoor helpen!

Close