Onze vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn onbetaalbaar! Gewoon omdat zij van onbetaalbare waarde voor de stichting zijn. Zonder de belangeloze inzet van ons team van ruim 70 vrijwilligers kan het Onky Donky Huis niet bestaan. Zonder hen dus geen ‘onvergetelijke dag ’.

Super team

Het Onky Donky vrijwilligersteam is inmiddels een leuk, hecht team geworden. Elke twee weken laten we een vrijwilliger aan het woord. Lees in onze blog waarom ze het vrijwilligerswerk bij Onky Donky met veel enthousiasme uitvoeren.

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's om ons team te versterken! Lees hier meer.

VOG en meldprotocol

Onky Donky hecht grote waarde aan een veilig klimaat voor de kinderen die te gast zijn en voor onze vrijwilligers. Wij vragen voor al onze vrijwilligers een (gratis) Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de overheid aan en wij hebben een meldprotocol. Na twee proefdagen zorgen wij bij wederzijds akkoord voor een vrijwilligersovereenkomst, intentieverklaring en gedragscode.

Close